பங்கு தளங்கள்

பங்கு பணித்தளங்கள் பங்கு பணித்தளம் உருவான ஆண்டு முகவரி
அடைக்கலாபுரம் 1962 அன்னை ஆலயம்

அடைக்கலாபுரம் - 635 107

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். 

பர்கூர் 23.10.1998 புனிதஅந்தோணியார் ஆலயம்

கோட்டூர்-635 104 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பாகலூர் 10.04.1999 கிறிஸ்தவர்களின் சகாய அன்னை ஆலயம் பாகலூர் 635 124 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பி.பள்ளிப்பட்டி 1930 லூர்து அன்னை ஆலயம் 

பி.பள்ளிப்பட்டி 635 301

தருமபுரி மாவட்டம்.
பொம்மிடி 1955 புனித அந்தோணியார் ஆலயம்

பொம்மிடி 635 301

தருமபுரி மாவட்டம்.
கிறிஸ்துபாளையம் 1932 அமல உற்பவி அன்னை ஆலயம்

கிறிஸ்துபாளையம் - 635 174

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தாசரப்பள்ளி 1955 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம்

தாசரப்பள்ளி 635 118.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தேன்கனிக்கோட்டை 1973 குழந்தை இயேசு ஆலயம்

தேன்கனிக்கோட்டை-635 107

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தருமபுரி 1968 திரு இருதய ஆண்டவர் பேராலயம்

தருமபுரி 636 701

தருமபுரி மாவட்டம்.
எலத்தகிரி 1910 அடைக்கல அன்னை ஆலயம்
எலத்தகிரி - 635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

அரூர் 1979 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

அரூர் 636 903

தருமபுரி மாவட்டம்.

ஒகேனக்கல் 26.07.2002 அருவி அன்னை ஆலயம்

பிலிகுண்டு

அந்தோணியார் ஆலயம்

ஒகேனக்கல்

தருமபுரி மாவட்டம்.

ஓசூர் 1979 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

ஓசூர்-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

ஓசூர்-டிவைன் நகர் 2013 குழந்தை இயேசு ஆலயம்

டிவைன் நகர்

ஓசூர்-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
கடகத்தூர் 1897 புனித மாதா ஆயலம்

கடகத்தூர்-636 809

தருமபுரி மாவட்டம்.
கந்திகுப்பம் 1979 விண்ணரசி ஆயலம்

கந்திகுப்பம்-635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
காவேரிப்பட்டிணம் 25.10.2009 சாந்தி அன்னை ஆலயம்

காவேரிப்பட்டிணம்-636 112

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
கெலமங்கலம் 15.07.2008 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

கெலமங்கலம்-636 113

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
கேத்தனஹள்ளி 2000 புனித சவேரியார் ஆலயம்

கேத்தனஹள்ளி-636 808

தருமபுரி மாவட்டம்.
கோவிலூர் 1704 புனித சவேரியார் ஆலயம்

கோவிலூர்-636 807

தருமபுரி மாவட்டம்.
கிருஷ்ணகிரி. 1930 புனித பத்திமா திருத்தலம்

கிருஷ்ணகிரி-635 001

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
மதகொண்டப்பள்ளி 1930 திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

மதகொண்டப்பள்ளி- 635 114

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
மத்திகிரி 1926 புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம்

மத்திகிரி-635 110

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
நெல்லிமரத்துப்பட்டி 15.10.2009 லூர்து அன்னை ஆலயம் 

நெல்லிமரத்துப்பட்டி 

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஒன்னல்வாடி 30.08.2002 சகாய அன்னை ஆலயம்

ஒன்னல்வாடி-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பாலக்கோடு 1985 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம்

பாலக்கோடு-636 808

தருமபுரி மாவட்டம்.
பாப்பிரெட்டிபட்டி 08.09.2002 வேளாங்கண்ணி ஆலயம்

பாப்பிரெட்டிபட்டி-636 905

தருமபுரி மாவட்டம்.
போச்சம்பள்ளி 14.08.2005 போச்சம்பள்ளி மறைப்பணித்தம்

போச்சம்பள்ளி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பூலாப்பட்டி 12.09.2011 செபஸ்தியார் ஆலயம்

பூலாப்பட்டி

தருமபுரி மாவட்டம்.
இராயக்கோட்டை 1995 புனித மாதா ஆயலம்

இராயக்கோட்டை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சேசுராஜபுரம் 1979 அருளானந்தர் ஆலயம்

சேசுராஜபுரம்-635 102

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சூளகிரி 11.05.2005 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம்

சூளகிரி-635 117

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சௌளேபுரம் 2013 லூர்து அன்னை ஆலயம் 

சௌளேபுரம்-635 114

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சிப்காட் 12.07.2000 தூய வளனர் ஆலயம்

சிப்காட்-635 126

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சுண்டம்பட்டி 02.06.1998 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம்

சுண்டம்பட்டி-635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தென்கரைக்கோட்டை 1952 புனித கார்மேல் அன்னை ஆலயம்

தென்கரைக்கோட்டை

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஊத்தங்கரை 1982 புனித அந்தோணியார் ஆலயம்

ஊத்தங்கரை 635 207

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
விசுவாசம்பட்டி 1969 லூர்து அன்னை ஆலயம் 

விசுவாசம்பட்டி 635 307

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

 

 

 
^ மேல் நோக்கி செல்