ஆயர்

மேதகு ஆயர் முனைவர் லாரன்ஸ் பயஸ், D.D.

எளியோர்க்கு நற்செய்தி அறிவிக்க

 

பிறப்பு 14, ஜீன் 1954, கோவை Dharmapuri Diocese
கல்வி 1975 - விலங்கியல் இளங்கலைப் பட்டம், லொயோலா கல்லூரி, சென்னை

1975 - குருத்துவ பயிற்சி

1986 -மெய்யியல் முதுகலைப்பட்டம்

1994 முனைவர் பட்டம், காந்தியியல் சிந்தனை

சொர்போன் பல்கலைக் கழகம், பாரீஸ் மற்றும்

பாரீஸ் கத்தோலிக்க நிறுவனம், பிரான்ஸ்
குருப்பட்டம் 28 டிசம்பர் 1981
பணித்தளங்கள் மே 1982 துணைப் பங்குப்பணியாளர், தூய தோமையர் மலை

ஜீன், 1983 - அக்டோபர் 1989

மெய்யியல் பேராசிரியர் குருமட மாணவர்களின் பயிற்றுநர், தூய இருதய

குருமடம், ப+விருந்தவல்லி

மெய்யியல் துறைத் தலைவர், தூய இருதய

குருமடம், பூவிருந்தவல்லி

ஜீன் 1998, துணை அதிபர், தூய இருதய

குருமடம், பூவிருந்தவல்லி

துணை ஆயர் நியமனம் 28 டிசம்பர் 1998, சென்னை மயிலை உயர் மறைமாவட்டம்

ஆயர் திருநிலைப்பாடு, சென்னை மயிலை உயர் மறைமாவட்டம்

21 பிப்ரவரி 1999, சென்னை

கூடுதல் பொறுப்பு செப்டம்பர் 1999, தலைவர், குடும்ப நல பணிக்குழு, TNBC

ஆகஸ்ட் 2004, மறைவாட்ட நிர்வாகி, சென்னை மயிலை

உயர் மறைமாவட்டம்

பிப்ரவரி 2010, தலைவர் மறைக்கல்வி பணிக்குழு, TNBC

ஜனவரி 2011, தலைவர், குடும்ப நல பணிக்குழு, TNBC

ஜீன் 2011, தலைவர், சமூக தொலைத்தொடர்பு பணிக்குழு, TNBC
ஆயர் நியமனம் 13 ஜனவரி 2012, தருமபுரி மறைமாவட்டம்
ஆயர் பணியேற்பு 20 பிப்ரவரி 2012, தருமபுரி

 

 

 
^ மேல் நோக்கி செல்