நிறுவனங்கள்

பங்கு பணித்தளங்கள் நிறுவனங்கள் முகவரி
அடைக்கலாபுரம் வின்சென்ட் தே பால் துவக்கப்பள்ளி

வின்சென்ட் தே பால் உயர்நிலைப்பள்ளி

வின்சென்ட் தே பால் உயர்நிலைப்பள்ளி

அடைக்கலாபுரம் - 635 107

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

பர்கூர்   புனித அந்தோணியார் ஆலயம் கோட்டூர்-635 104 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பாகலூர்   கிறிஸ்தவர்களின் சகாய அன்னை ஆலயம் பாகலூர் 635 124 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பி.பள்ளிப்பட்டி ஆர்.சி. துவக்கப்பள்ளி

கார்மேல் உயர்நிலைப்பள்ளி

கார்மேல் மேனிலைப்பள்ளி
கார்மேல் மேனிலைப்பள்ளி; 

பி.பள்ளிப்பட்டி 635 301

தருமபுரி மாவட்டம்.
பொம்மிடி   புனித அந்தோணியார் ஆலயம்

பொம்மிடி 635 301

தருமபுரி மாவட்டம்.
கிறிஸ்துபாளையம் தூய மரியாள் துவக்கப்பள்ளி

ஜான் பிரிட்டோ மேனிலைப்பள்ளி

ஜான் பிரிட்டோ மாணவர் இல்லம்

தூய கொல்லேட் மாணவர் விடுதி

ஜான் பிரிட்டோ மேனிலைப்பள்ளி

கிறிஸ்துபாளையம் - 635 174

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

தாசரப்பள்ளி   தூய சகாய மாதா நடுநிலைப்பள்ளிதூய சகாய மாதா நடுநிலைப்பள்ளி 

தாசரப்பள்ளி 635 118.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

தேன்கனிக்கோட்டை   குழந்தை இயேசு ஆலயம்

தேன்கனிக்கோட்டை-635 107

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

தருமபுரி    திரு இருதய ஆண்டவர் பேராலயம்

தருமபுரி 636 701

தருமபுரி மாவட்டம்.

எலத்தகிரி புனித அந்தோணியார் துவக்கப்பள்ளி

புனித அந்தோணியார் மேனிலைப்;பள்ளி

புனித சூசையப்பர் மாணவர் இல்லம்

புனித அலோசியஸ் மாணவர் விடுதி
புனித அந்தோணியார் மேனிலைப்;பள்ளி

எலத்தகிரி; - 635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
அரூர் புனித அன்னாள் ஆங்கிவ துவக்கப்பள்ளி

புனித அன்னாள் துவக்கப்பள்ளி

தூய மரியாள் மேனிலைப்பள்ளி

புதுவாழ்வு சிறுவர் இல்லம் (மாணவர்)

புதுவாழ்வு சிறுவர் இல்லம் (மாணவியர்)
தூய மரியாள் மேனிலைப்பள்ளி

அரூர் 636 903

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஒகேனக்கல்   அருவி அன்னை ஆலயம்

பிலிகுண்டு

அந்தோணியார் ஆலயம்

ஒகேனக்கல்

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஓசூர்   திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

ஓசூர்-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
ஓசூர்-டிவைன் நகர்   குழந்தை இயேசு ஆலயம்

டிவைன் நகர்

ஓசூர்-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

கடகத்தூர் தூய பாத்திமா நடுநிலைப்பள்ளி

ஆர்.சி. துவக்கப்பள்ளி

திருஇருதய ஆண்டவர் மேனிலைப்பள்ளி 

அமல மாணவிர் இல்லம்
திருஇருதய ஆண்டவர் மேனிலைப்பள்ளி;

கடகத்தூர்-636 809

தருமபுரி மாவட்டம்.
கந்திகுப்பம் புனித சவேரியார் நடுநிலைப்பள்ளி புனித சவேரியார் நடுநிலைப்பள்ளி

கந்திகுப்பம்-635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
காவேரிப்பட்டிணம்   சாந்தி அன்னை ஆலயம்

காவேரிப்பட்டிணம்-636 112

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
கெலமங்கலம்   திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

கெலமங்கலம்-636 113

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
கேத்தனஹள்ளி ஆர்.சி. துவக்கப்பள்ளி

ஆர்.சி. துவக்கப்பள்ளி

கேத்தனஹள்ளி-636 808

தருமபுரி மாவட்டம்.

கோவிலூர் புனித தோமையார் மாணவர் இல்லம்

புனித யோவான் துவக்கப்பள்ளி

புனித யோவான் உயர்நிலைப்பள்ளி

புனித யோவான் உயர்நிலைப்பள்ளி

கோவிலூர்-636 807

தருமபுரி மாவட்டம்.

கிருஷ்ணகிரி ஆர்.சி. பாத்திமா துவக்கப்பள்ளி

ஆர்.சி. பாத்திமா உயர்நிலைப்பள்ள

ஆர்.சி. பாத்திமா மேனிலைப்பள்ளி

தொன் போஸ்கோ மெட்ரிக் பள்ளி

தொன் போஸ்கோ மாணவர் விடுதி

ஆர்.சி. பாத்திமா மேனிலைப்;பள்ளி

தொன் போஸ்கோ மெட்ரிக் பள்ளி

கிருஷ்ணகிரி-635 001

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
மதகொண்டப்பள்ளி   திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம்

மதகொண்டப்பள்ளி- 635 114

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
மத்திகிரி   புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம்

மத்திகிரி-635 110

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
நெல்லிமரத்துப்பட்டி   லூர்;து அன்னை ஆலயம் 

நெல்லிமரத்துப்பட்டி 

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஒன்னல்வாடி   சகாய அன்னை ஆலயம்

ஒன்னல்வாடி-635 109

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பாலக்கோடு   கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம்

பாலக்கோடு-636 808

தருமபுரி மாவட்டம்.
பாப்பிரெட்டிபட்டி   வேளாங்கண்ணி ஆலயம்

பாப்பிரெட்டிபட்டி-636 905

தருமபுரி மாவட்டம்.
போச்சம்பள்ளி   போச்சம்பள்ளி மறைப்பணித்தம்

போச்சம்பள்ளி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
பூலாப்பட்டி   செபஸ்தியார் ஆலயம்

பூலாப்பட்டி

தருமபுரி மாவட்டம்.
இராயக்கோட்டை   புனித மாதா ஆயலம்

இராயக்கோட்டை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சேசுராஜபுரம் தூய பேதூரு துவக்கப்பள்ளி

புனித சூசையப்பர் மேனிலைப்பள்ளி

விடிவெள்ளி மருத்துவமனை
புனித சூசையப்பர் மேனிலைப்பள்ளி

சேசுராஜபுரம்-635 102

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சூளகிரி    அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம்

சூளகிரி-635 117

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சௌளேபுரம்   லூர்து அன்னை ஆலயம் 

சௌளேபுரம்-635 114

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சிப்காட்   தூய வளனர் ஆலயம்

சிப்காட்-635 126

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சுண்டம்பட்டி    புனித அந்தோணியார் திருத்தலம்

சுண்டம்பட்டி-635 108

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தென்கரைக்கோட்டை புனித சூசையப்பர் உயர்நிலைப்பள்ளி புனித சூசையப்பர் உயர்நிலைப்பள்ளி;

தென்கரைக்கோட்டை

தருமபுரி மாவட்டம்.
ஊத்தங்கரை   புனித அந்தோணியார் ஆலயம்

ஊத்தங்கரை 635 207

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
விசுவாசம்பட்டி   லூர்து அன்னை ஆலயம் 

விசுவாசம்பட்டி 635 307

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

 

 

 
^ மேல் நோக்கி செல்